Voorwoord

Samen investeren in innovatie voor de patiënt

Janssen is als innovatief geneesmiddelenbedrijf diep verankerd in het Belgische Life Sciences ecosysteem, waarin elke speler een unieke bijdrage levert en dezelfde ambitie heeft: het versterken van onze gezondheidszorg. Wij zetten ons dagelijks in om de gezondheid en het welzijn van alle mensen duurzaam te verbeteren, daarbij geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (‘SDG’s’) van de Verenigde Naties.

Dit verantwoordelijkheidsgevoel werd in 2020 bevestigd: Janssen heeft bij de start van de coronapandemie alles op alles gezet om de mensen, de kennis, de infrastructuur en de technologie die zij in huis heeft in te zetten voor de gezondheid van mensen wereldwijd. Onze primaire focus blijft daarbij altijd hetzelfde: zorgen dat onze geneesmiddelen wereldwijd beschikbaar zijn voor alle patiënten die ze nodig hebben. Door de crisis werd de Belgische samenleving echter met nieuwe uitdagingen geconfronteerd die bij ons meteen tot actie hebben geleid. Zo leverden we alcoholgels aan ziekenhuizen in nood door twee van onze productielijnen om te vormen, voerden we diagnostische tests uit om de nationale testcapaciteit uit te breiden, en ontwikkelden wij ons COVID-19 vaccin.  

Peggy Van Casteren

Head of SDG & Community Impact J&J Benelux

Met dit rapport geven we inzicht in hoe we dat doen. We benadrukken het belang en de kracht van de dialoog met alle belanghebbenden en het aangaan van partnerschappen. Wij zijn ervan overtuigd dat de meest waardevolle innovatie voor de patiënt tot stand komt door samen te werken met de verschillende actoren die samen onze gezondheidszorg vorm geven. Op die manier kunnen we het ecosysteem ook verder versterken, talent stimuleren en aantrekken, en onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving nakomen.

De pandemie gaf bovendien een andere invulling aan onze rol. We voelden dat onze medewerkers absoluut wilden blijven doorgaan om het verschil te maken, maar tegelijkertijd zocht men ook steun bij elkaar. Het was voor ons van groot belang om goed te zorgen voor de mentale en fysieke gezondheid van al onze medewerkers. We hebben gezien dat – ondanks alles – iedereen steeds het beste in zichzelf naar boven heeft gebracht. Dat is werkelijk fascinerend. Onze mensen zijn absoluut de kracht van onze organisatie. 


De activiteiten van Janssen in België strekken zich uit over verscheidene domeinen: onderzoek en ontwikkeling (R&D), klinisch onderzoek, productie en distributie én het toegankelijk maken van onze nieuwe behandelingen voor de patiënt. Elke stap van de innovatiecyclus bevindt zich in ons land. Deze unieke ‘end-to-end’ benadering leidt tot tal van samenwerkingen met universiteiten, start-ups, scale-ups en andere spelers in het zorglandschap. Ze maken het mogelijk om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Als pharma valley is het belangrijk dat ons land het juiste talent en gerichte investeringen blijft aantrekken om te excelleren in haar voortrekkersrol. Het is dan ook onze ambitie om onze kennis te delen en hierin een katalysator te zijn voor het gehele Belgische Life Sciences ecosysteem. In dit rapport geven we voorbeelden van de projecten die we opzetten en uitvoeren om deze doelstelling kracht bij te zetten.


Wetenschap en technologie evolueren ondertussen aan een razendsnel tempo. We staan aan de vooravond van grote, medische doorbraken. Onze onderzoeksteams leggen steeds meer focus op het vroegtijdig opsporen en voorkomen van ziekten, om zo de kans op een succesvolle behandeling en genezing te vergroten. Deze ontwikkelingen leiden tot grote gezondheidswinsten en een betere kwaliteit van leven, maar ze vormen ook de achtergrond van discussies over betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het huidige systeem moet herdacht worden en Janssen is een partner in deze constructieve dialoog. Misschien kan België op dit vlak wel een pionier zijn.


Als toonaangevend innovatief bedrijf hebben we tenslotte een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit onzichtbare sociale contract met de samenleving uit zich op vele vlakken. Zo reikt onze verantwoordelijkheid verder dan het ontwikkelen en tot bij de patiënt brengen van de nieuwste behandelingen. Onze ecologische voetafdruk en de manier waarop we met gendergelijkheid en diversiteit omgaan zijn ook belangrijke aspecten binnen onze bedrijfsvoering.


Daarom werken we ook op deze thema’s nauw samen met heel wat verschillende partners. Met dit rapport willen we ook deze stem verder versterken om zo het verschil te kunnen blijven maken voor mensen wereldwijd. Innovatie, in al haar facetten, is de basis voor een gezonde toekomst, voor iedereen!

Handtekening Sonja Willems

Maria Fernanda Prado

Managing Director van Janssen Benelux

Handtekening Kris Sterkens

Kris Sterkens

Managing Director - Janssen Pharmaceutica