Janssen in België

Hoe Janssen investeert in België

Janssen heeft een unieke rol in de Belgische Life Sciences sector. Als innovatief gezondheidsbedrijf werken we met meer dan 5.000 toegewijde collega's aan de uitvinding, ontwikkeling, productie en het beschikbaar maken van de nieuwste behandelingen zoals geneesmiddelen, therapieën en vaccins. Samen met onze collega’s en andere partners in de zorg zetten we ons elke dag in om het Belgische zorgstelsel tot de Europese top te laten behoren.

Janssen – officieel “Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson” – maakt deel uit van de farmaceutische groep bedrijven van Johnson & Johnson (J&J). De oprichter van het bedrijf, dr. Paul Janssen (1926-2003), was een van de meest innovatieve en inspirerende farmaceutische wetenschappers van de 20ste eeuw. Onder zijn leiding werden meer dan 80 nieuwe geneesmiddelen ontdekt, die de levens van patiënten over de hele wereld veranderd hebben. Dr. Paul registreerde tijdens zijn leven meer dan 100 patenten en publiceerde meer dan 850 wetenschappelijke artikelen. Hij ontving meer dan 80 medische prijzen en kreeg verschillende eredoctoraten uitgereikt.1


Bij Janssen zetten we ons dagelijks in om met onze wetenschappelijke kennis en ons ondernemerschap het leven van patiënten te verbeteren door ziekten te bestrijden of te voorkomen en de toegang tot goede zorg te garanderen. We focussen ons op zes specifieke gebieden: Cardiovasculaire & Metabole ziekten, Immunologie, Infectieziekten & Vaccins, Neurowetenschappen, Oncologie, en Pulmonale Hypertensie. 

Immunologie


Neurowetenschappen


Oncologie


Hart- en Vaatziekten & Metabole ziekten

Infectieziekten
& Vaccins

Pulmonale
Hypertensie

Investeren in de Belgische Life Sciences sector

De Life Sciences sector is één van de belangrijkste sectoren van ons land. Janssen heeft in België meer dan 5.000 medewerkers in dienst, met 72 verschillende nationaliteiten en verspreid over 7 locaties. In 2020 steeg ons netto werknemersaantal met 139. We hebben meer dan 2.450 wetenschappers werkzaam in onderzoek & ontwikkeling (Research & Development, R&D) en investeerden in 2020 € 2,2 miljard binnen het Belgische R&D-landschap. Dat is meer dan 21% van de globale R&D-uitgaven van Janssen over de ganse wereld.2 Het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, is de op drie na grootste private investeerder van het land wanneer het aankomt op buitenlandse investeringen voor de periode van 2016 tot 2019. Dat men wereldwijd uitgerekend ons land kiest om in te investeren, is niet toevallig. Ons land heeft een solide investeringsklimaat voor innovatieve gezondheidsbedrijven als het onze, een hoge arbeidsproductiviteit en een rijke bron aan menselijk kapitaal. De innovatieve Belgische Life Sciences sector, waar Janssen trots deel van uitmaakt, behoort internationaal gezien tot de wereldtop. Er werd overigens becijferd dat iedere baan in de farmaceutische sector twee banen elders oplevert bij onze toeleveranciers of andere partijen. Met de volledige keten van onderzoek en ontwikkeling tot productie en distributie in handen, zorgt Janssen dus voor heel wat directe en indirecte tewerkstelling in de Belgische (kennis)economie én een positieve stimulans op het vlak van export.

Onderzoek & Ontwikkeling

Investeringen van de farmasector in België in 2020

1ste

Janssen is de grootste farmaceutische Research & Development (R&D) investeerder in België.3

€ 2,2 miljard

Janssen investeerde in 2020 vanuit de vestigingen in België 2,2 miljard euro in R&D: dit is meer dan 21 procent van de wereldwijde R&D-investeringen van Janssen.3

Samenwerken in de Belgische gezondheidszorg

Met onze innovaties willen we bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige Belgische gezondheidszorg, één van de beste zorgstelsels van Europa.8 Dat doen wij door therapieën, geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen die de levens van patiënten niet alleen verlengen, maar vooral ook verbeteren. We dragen daarom actief bij aan de evolutie naar meer gepersonaliseerde zorg, waarbij de meest waardevolle innovatie volgens ons tot stand komt door in te zetten op samenwerkingen. In dit rapport geven we u graag inzicht in hoe we vorm geven aan deze partnerschappen.


Ten eerste vinden we het onze opdracht om structureel samen te werken met patiënten en patiëntenorganisaties en zo nog beter te begrijpen wat écht belangrijk is voor patiënten. Daarom betrekken we hen tijdens het volledige ontwikkelingsproces, maar proberen we samen met hen ook het ruimere zorgtraject ‘beyond the pill or treatment’ te verbeteren. Hierover leest u meer in hoofdstuk 7. Ook met ziekenhuizen, artsen en andere zorgprofessionals werken we nauw samen, onder meer tijdens de klinische onderzoeksfases. Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk 4. Het Belgische Life Sciences ecosysteem kent bovendien een grote verscheidenheid aan onderzoeksinstellingen, universiteiten en innovatieve start-ups. Janssen gelooft dat echte innovatie pas tot stand komt door samen te werken rondom de gezondheidsuitdagingen van de toekomst. Met betrekking tot deze kruisbestuiving en partnerschappen leest u alles in hoofdstuk 3. Wanneer we geneesmiddelen en vaccins produceren, verdelen en uiteindelijk tot bij de patiënt brengen, gebeurt dit in onderling overleg met overheden. Meer uitleg over dit proces vindt u terug in hoofdstuk 6. En ook na deze fase stopt ons werk niet. Door het verstrekken van relevante informatie ondersteunen we het medische personeel en andere zorgprofessionals in het juist voorschrijven en patiënten in het juiste gebruik van onze nieuwe innovaties. Andersom leren wij ook veel van de ervaringen van de zorgverleners en blijven we na het beschikbaar maken van onze behandelingen verder onderzoek doen naar de werkzaamheid en veiligheid ervan. Hoe we dit juist doen, leest u in hoofdstuk 8. Transparantie over deze samenwerkingen is trouwens erg belangrijk. De bedragen die wij betalen met betrekking tot onze samenwerking met ziekenhuizen en artsen vindt men terug via het platform www.betransparant.be.

Het LION gebouw, onze ‘state-of-the-art’ laboratoriumomgeving.

"Wat Janssen zo uniek maakt: iedereen gelooft in innovatie, in de waarde voor patiënten én in elkaar."

Jan Van der Goten 

Head of the Janssen Pharmaceutica Campus & Strategic Partnerships Benelux

SDG 5: Gendergelijkheid - Ouderschapsverlof 

SDG 4: Goed onderwijs – Competenties van de toekomst 

Jan Van der Goten: "Onze samenhorigheid geeft kracht"

COVID-19: In ondersteuning van de overheid voert Janssen PCR-tests uit

Janssen in België

Het werk van Janssen in België bestrijkt de volledige waardeketen met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelingen: van onderzoek tot ziektepreventie, de verschillende stappen in de ontwikkeling, de productie en distributie en tot slot de goedkeuring en uiteindelijk terugbetaling. Dit doen we met meer dan 5.000 zeer toegewijde collega’s op zes verschillende locaties: Beerse, Diegem, Geel, La Louvière, Merksem en Olen, die samen de ‘Janssen Campus’ in België vormen. 

Samen met meer dan 5.000 collega’s 

Bij Janssen werken we iedere dag aan innovatieve oplossingen voor patiënten. Gezamenlijk streven we één belangrijk doel na: een toekomst creëren waarin ziekten tot het verleden behoren. Onze innovaties zijn alleen mogelijk dankzij de tomeloze inzet van onze getalenteerde medewerkers. Om dat gemeenschappelijke doel te bereiken, stimuleren we al onze collega's om het beste uit zichzelf te halen en zich zowel nationaal als internationaal te ontwikkelen. Binnen Janssen streven we daarom ook naar een inclusieve werkomgeving. We streven naar gelijke kansen op het werk ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, geaardheid, ... Op 20 mei 2021 hebben wij voor de vijfde maal de ‘Randstad Award voor Meest Aantrekkelijke Werkgever’ in België gewonnen9. En met gepaste trots kunnen we melden dat we in 2020 voor de tweede maal de ‘Randstad Award voor Meest Aantrekkelijke Werkgever van het voorbije decennium’ hebben gewonnen. Uit de rapporten komt naar voren dat we vooral goed scoren op de pijlers jobinhoud, de balans tussen werk en privé en het werken met de nieuwste technologieën. Als werkgever zijn we trots op deze erkenning, zeker in deze uitdagende tijden.

27%

De economische impact van Janssen bedraagt 8 miljard euro, ofwel 27% van de totale impact die de farmaceutische bedrijven in ons land gezamenlijk realiseren.4

5000

Als lokale werkgever zorgt Janssen voor meer dan 5.000 jobs in ons land, waarvan meer dan 2.450 in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Dit komt overeen met meer dan 19% van Janssens wereldwijde tewerkstelling in R&D.5

Factor 4

Voor elke voltijds tewerkgestelde werknemer bij Johnson & Johnson, het moederhuis van Janssen, worden er telkens 2,77 additionele jobs gecreëerd in de ruimere economie. Deze extra banen maken dat het totale effect van Johnson & Johnson op de Belgische werkgelegenheid dus bijna een viervoud is van haar eigen aantal medewerkers.6

5e in de 2018 Euro Health Consumer Index

België staat op de vijfde plaats in de Euro Health Consumer Index 2018, een ranglijst waarmee de kwaliteit van Europese zorgstelsels vergeleken wordt.7 België wordt omschreven als het land met misschien wel de meest ruime gezondheidszorg van Europa en laat sinds de eerste vergelijking in 2005 een consequente stijging in de ranglijst zien.

Talent 

Janssen is actief binnen een innovatieve en sterk veranderende omgeving. Om waardevolle innovaties voor patiënten te blijven ontwikkelen, hebben we jong en divers talent nodig met de competenties van de toekomst. We werken daarom intensief samen met partners in het onderwijs – secundaire scholen, hogescholen en universiteiten – en de industrie zodat nieuw talent de noodzakelijke vaardigheden kan ontwikkelen. Zo werken we onder andere met de Thomas More Hogeschool, KU Leuven en Universiteit Gent maar ook met VLIR (De Vlaamse Interuniversitaire Raad) en de CRef (de Raad van Rectoren van de Federatie Wallonië Brussel) aan gezamenlijke talentevents, aan studiecurricula en gastlessen en het aanbieden van stages en PhD/postdoc programma’s.  We zetten ook sterk in op internationaal talent en steunen diverse strategische initiatieven die samenwerking op dit domein bevorderen. Zonder menselijk kapitaal geen innovatie.


Daarnaast bouwen we verder aan een duurzaam en flexibel HR-beleid met aandacht voor iedere medewerker. Medewerkers worden bijvoorbeeld aangemoedigd om via het zogenaamde “4D loopbaanbaanprogramma” persoonlijke keuzes te maken rond werken, leren, rust en zorg voor jezelf en anderen. We stimuleren medewerkers en leidinggevenden om inzichten en behoeften rond loopbanen te bespreken en hier plannen voor te ontwikkelen om zo dynamische en unieke loopbanen mogelijk te maken. Al meer dan 600 collega’s hebben bijvoorbeeld een coaching traject gevolgd. Tevens zien we het aantal beschikbare opleidingen jaar na jaar stijgen (van 31 in 2018 naar 35 in 2020 per medewerker) en ook het leren op de werkplek zelf groeit. Het internationale karakter van ons bedrijf biedt onze medewerkers tenslotte ook de kans om te groeien over de grenzen van disciplines en landen heen.


Janssen Pharmaceutica

Bij Janssen Pharmaceutica in Beerse komen veel verschillende activiteiten samen — van de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe therapieën, geneesmiddelen en vaccins tot ultramoderne farmaceutische productie en distributie en het garanderen van de toegang voor patiënten tot deze innovatieve behandelingen. Voor de ontdekking van nieuwe behandelingen wenden onze onderzoekers de nieuwste technologieën en mogelijkheden aan, waarover u meer in hoofdstuk 2 leest. De onderzoeksteams werken in de vroege onderzoeksstadia vaak samen in partnerschap met andere bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hier situeert zich ook JLABS: een wereldwijd initiatief waar wij ruimte, middelen en begeleiding geven aan jonge bedrijven om hun wetenschappelijke bevindingen om te zetten in baanbrekende therapieën. Over dit initiatief en de talrijke andere samenwerkingen kom je meer te weten in hoofdstuk 3.


Janssen-Cilag NV

Bij Janssen-Cilag in Beerse werken we aan de goedkeuring van onze nieuwe geneesmiddelen, therapieën en vaccins door de bevoegde instanties, en zorgen we ervoor dat deze innovatie behandelingen toegankelijk worden voor alle patiënten in België die ze nodig hebben. Ook na het beschikbaar maken blijven we onderzoek uitvoeren naar de werkzaamheid en veiligheid. Hierover kom je meer te weten in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8. 


Productiesites in Beerse, Geel en Olen

Op de sites in Beerse, Geel en Olen worden verschillende essentiële farmaceutische en chemische bestanddelen van geneesmiddelen geproduceerd. Dit zijn actieve bestanddelen van een geneesmiddel samen met de hulpstoffen die ons lichaam helpen de geneesmiddelen op te nemen. Ook op vlak van productie trachten we continu te zoeken naar innovatie in onze bestaande processen en zien we tevens een evolutie naar biomanufacturing. U kan hierover meer lezen in hoofdstuk 5.


Internationale distributievestigingen in Beerse, Courcelles en La Louvière.

De distributiecentra in België spelen een belangrijke rol in de Europese en wereldwijde distributie van geneesmiddelen en vaccins. Janssen ontwikkelt en produceert deze en verdeelt die dan via het distributiecentrum in Beerse en het Europese distributiecentrum in La Louvière. Het distributiecentrum in Beerse staat in voor de distributie van geneesmiddelen voor klinische studies uit wereldwijde programma’s, de distributie van consumentenproducten en de distributie van Janssen-vaccins tegen onder meer Ebola, hiv, RSV en COVID-19. La Louvière is het centrale punt van ons Europees distributienetwerk voor geneesmiddelen. Vanuit deze locatie worden de geneesmiddelen die door Janssen in Europa worden geproduceerd wereldwijd verdeeld en bevoorraden wij ook de overige distributiecentra in Europa. Op 20km van La Louvière, in Courcelles, is ook het Europese distributiecentrum voor medische hulpmiddelen gevestigd. 


Clinical Pharmacology Unit

Bij de klinische onderzoekseenheid Janssen Clinical Pharmacology Unit voeren wij vroege klinische studies (met name fase 1) uit in een innovatief centrum binnen het Jan Palfijn-ziekenhuis in Merksem. Dit centrum speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van zowel nieuwe als bestaande behandelingen. Hierover kom je meer te weten in hoofdstuk 4.