Onze maatschappelijke betrokkenheid 

In Nederland leveren veel partijen een bijdrage aan een duurzaam zorgstelsel waarin geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor patiënten. Met de publicatie van dit rapport willen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog die gaande is tussen deze partijen.

De informatie in dit rapport is dan ook bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het zorgstelsel in Nederland: van patiënten en de mensen die hen omringen tot beleidsmakers en van zorgprofessionals tot verzekeraars.


Bij Janssen Nederland zetten we onze wetenschappelijke kennis en kunde in om geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen. Met deze geneesmiddelen willen we de kwaliteit van leven van patiënten helpen verbeteren. Met onze innovatieve geneesmiddelen leveren we een bijdrage aan het oplossen van de meest uitdagende medische problemen van vandaag en morgen.


Het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen is een complex proces. In het belang van een open en goed geïnformeerde dialoog, willen we met dit rapport laten zien hoe dit proces bij Janssen werkt. We lichten dit toe aan de hand van een aantal thema’s, waaronder onze rol in de zorgsector, de waarde van onze geneesmiddelen voor patiënten, de unieke (bio-)farmaceutische innovatiecyclus, het R&D-proces en onze inspanningen voor de transitie naar een meer resultaatgericht financieringssysteem in de gezondheidszorg.

Bij het lezen van dit rapport komt u meer te weten over onze werkwijze

Onze rol in de innovatieve Nederlandse zorgsector.

De waarde die onze geneesmiddelen moeten bieden voor patiënten in Nederland.

Hoe we samenwerken met patiëntenorganisaties om steeds beter te begrijpen wat voor patiënten echt belangrijk is.

Hoe we bijdragen aan zorginnovatie in Nederland door samen te werken met artsen, ziekenhuizen en academische instellingen.

Onze complexe innovatiecyclus.

Hoe we samenwerken met de overheid, ziekenhuizen, verzekeraars en zorgprofessionals om nieuwe geneesmiddelen beschikbaar te maken voor patiënten.

Onze uitgangspunten bij de prijsstelling van nieuwe geneesmiddelen.

De manier waarop wij veilige geneesmiddelen van hoge kwaliteit produceren.

Hoe we een maatschappelijke bijdrage leveren aan Nederland.

Wij zien het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam zorgstelsel als een grote maatschappelijke uitdaging. Wij leveren hier een bijdrage aan en met dit rapport willen we meer inzicht geven in hoe en waarom we dit doen. Onze primaire taak als innovatief geneesmiddelenbedrijf is het vervullen van de huidige en toekomstige medische behoeften van patiënten en de maatschappij. Dit doet Janssen in toenemende mate op een duurzame manier, waarmee we bijdragen aan de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde Naties.


De informatie in dit rapport is bruikbaar in het contact met al onze stakeholders, waaronder patiënten, gezinnen, zorgprofessionals, beleidsmakers en verzekeraars. Het naar buiten -en in contact treden met al onze stakeholders is essentieel. Het naar elkaar luisteren, het verdiepen in elkaars belang en focussen op waar die belangen elkaar kunnen versterken, zal ons samen verder brengen. Dit rapport kan ons helpen in het versterken van concrete samenwerkingsverbanden zoals we die bijvoorbeeld op het Leiden Bio Science Park vormgeven, maar ook in de gesprekken met stakeholders over de houdbaarheid van ons zorgsysteem.

Handtekening Sonja Willems

Sonja Willems

Managing Director van Janssen Benelux

Handtekening Sonja Willems

Bart van Zijll Langhout

Hoofd Janssen Campus Nederland