Voorwoord

Samenwerken tegen COVID-19

Begin 2020 nam Janssen de beslissing direct te starten met de ontwikkeling van een potentieel vaccin tegen COVID-19. Mede dankzij de inzet van de overheid, universiteiten en partnerbedrijven is Janssen erin geslaagd om, sneller dan ooit mogelijk geacht, een COVID-19 vaccin te ontwikkelen. 

De ontwikkeling van coronavaccins en het belang daarvan voor de zorg en onze samenleving onderstrepen niet alleen de rol van farmaceutische bedrijven, maar ook het belang van brede samenwerking. Wij willen onze bijdrage aan bestaande samenwerkingen vergroten en nieuwe samenwerkingen aangaan, die gebaseerd zijn op wederzijds begrip en vertrouwen. Dat begint bij inzicht in elkaars activiteiten en waarden – inzicht dat wij graag willen geven met dit rapport.

Met de publicatie van dit rapport geven we een inkijk in onze bedrijfsvoering en het ontwikkelproces van onze geneesmiddelen en vaccins, met speciale aandacht voor het COVID-19-vaccin. We geven een uitgebreid beeld van wat we doen als geneesmiddel- en vaccinontwikkelaar en laten daarvoor ook medewerkers aan het woord.

Innovatie voor de samenleving

Ons werk draait om het ontwikkelen en beschikbaar maken van innovatieve geneesmiddelen en vaccins voor de mensen die ze nodig hebben. Het niveau van de zorg is nog nooit zo hoog geweest, zowel in Nederland als daarbuiten. Tegelijkertijd zien we dat er wat betreft de beschikbaarheid van innovaties in Nederland voor patiënten nog veel vooruitgang geboekt kan worden. De relatief lage beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten komt onder andere door gelimiteerde budgetten van ziekenhuizen en de trage opname van nieuwe geneesmiddelen in behandelrichtlijnen. Door dit soort barrières loopt Nederland achter op andere Europese landen op het gebied van de effectief beschikbare nieuwe geneesmiddelen.1


In dit rapport laten we zien wat wij doen voor innovatie in de zorg en om tijdige beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen en vaccins te verbeteren. De publicatie van dit rapport is daar meteen ook een onderdeel van: we willen hiermee bijdragen aan de maatschappelijke dialoog over het zorgstelsel en de rol van de farmaceutische industrie hierin. Dit rapport is daarom ook een uitnodiging aan partijen om met ons in gesprek te gaan, om samen te werken aan verbeteringen in de zorg.


De coronacrisis laat zien hoe nauw de samenleving, de economie en zorg met elkaar zijn verbonden. Wij staan daar als Janssen middenin. We zijn een grote werkgever en investeerder in Nederland, en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee – een gevoel dat door de gehele organisatie heen gedeeld wordt. Ook het verduurzamen van onze bedrijfsvoering hoort bij deze verantwoordelijkheden: de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable Development Goals, ofwel SDGs) van de Verenigde Naties vormen daarom een integraal deel van onze organisatie en activiteiten. Om dit te illustreren geven we in dit rapport concrete voorbeelden van de manier waarop we bijdragen aan een duurzame samenleving en een duurzaam zorgsysteem voor iedereen.


Janssen is een grote organisatie en heeft veel kennis over gezondheid en ziekte, maar om echt impact te hebben, hebben we partners nodig. Naadloze samenwerking en wederzijdse steun hebben eraan bijgedragen dat we ongelofelijk konden versnellen bij de ontwikkeling en productie van ons COVID-19 vaccin. Wij zijn ontzettend trots op onze organisatie, en op wat we samen met al onze medewerkers en onze externe partners hebben bereikt; van de razendsnelle ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19, tot de continue productie van geneesmiddelen voor patiënten wereldwijd. En we kijken met net zo'n positieve, hoopvolle blik naar de toekomst: samen kunnen we de innovatie van geneesmiddelen en vaccins vooruit helpen en nog sneller bij patiënten brengen.

Handtekening Sonja Willems

Sonja Willems

Managing Director van Janssen Benelux

Handtekening Sonja Willems

Bart van Zijll Langhout

Hoofd Janssen Campus Nederland