Hoe wij waarde voor patiënten creëren

Hoe wij waarde voor patiënten creëren

Mede dankzij vaccins en geneesmiddelen kunnen we ziektes zoals AIDS en kanker veranderen in chronische aandoeningen of zelfs voorkomen of genezen. Bij Janssen werken we aan nieuwe geneesmiddelen en vaccins die een verschil kunnen maken voor patiënten en de maatschappij. Het is ons doel dat onze producten mensen gezond houden en de levens van patiënten niet alleen verlengen, maar vooral ook verbeteren.

De verbeterde overlevingskansen voor mensen met ernstige ziekten zoals kanker tonen de vooruitgang aan die de afgelopen decennia gemaakt is, mede dankzij geneesmiddelenonderzoek.1 Naast het verbeteren van de overlevingskans vinden wij het van groot belang dat de toegevoegde waarde van de geleverde zorg zo groot mogelijk is—een verbeterde kwaliteit van leven staat daarbij centraal. Om die reden bestuderen we bijvoorbeeld de effecten van onze producten met een ‘Quality of Life' analyse, die is gericht op het meten van factoren die horen bij fysiek en emotioneel welzijn.2 Daarnaast zetten we ons in om aan de hand van gerapporteerde ervaringen van patiënten de zorg te verbeteren. Daarover leest u meer in hoofdstuk 8: Werken aan de zorg van de toekomst

“Werk is bij mensen met kanker, of andere chronische ziekten, ontzettend belangrijk.”

Laurence Maes

Lead Patient Engagement & Advocacy

+ 23.000

Mede dankzij nieuwe geneesmiddelen en verbeterde behandelingen zijn er vandaag de dag meer dan 23.000 hiv-patiënten3 in Nederland nog in leven die anders overleden zouden zijn.

15

In de periode van 2012 tot 2020 heeft Janssen 15 nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd.

Werken aan nieuwe vaccins

Vaccins zijn een krachtig wapen in de strijd tegen infectieziektes. Na veilig drinkwater hebben wereldwijde vaccinatiecampagnes het grootste effect gehad op de vermindering van het wereldwijde sterftecijfer.4


Ook bij het stoppen van de coronapandemie zijn werkzame vaccins met een gunstig veiligheidsprofiel een belangrijk middel. Daarom werkte ons onderzoeksteam in Leiden vanaf het moment dat de genetische code van het coronavirus bekend werd onophoudelijk aan de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin.

Samenwerken met patiënten

We werken samen met patiënten en patiëntenorganisaties om te begrijpen wat echt belangrijk is voor patiënten. Deze kennis passen we toe bij het ontwikkelen en verbeteren van geneesmiddelen, behandelingen en de opzet van onze klinische studies. Zo betrekken we het patiëntperspectief op systematische wijze bij het hele ontwikkelproces van geneesmiddelen en daarna.

Samenwerking met patiëntenorganisaties

In 2020 hebben we onze samenwerking met verschillende patiëntenorganisaties in Nederland voortgezet, waaronder met Hiv Vereniging Nederland, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) en Longkanker Nederland. Ook werken we sinds 2017 samen met oPuce, met wie we in 2020 de Talent Connector hebben gelanceerd. Dit platform stimuleert gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

samenwerking met patiënten in het R&D proces

Gedragscode

In al onze samenwerkingen met patiëntenorganisaties volgen we de gedragscode van onze Europese brancheorganisatie EFPIA.5 Dat betekent bijvoorbeeld dat Janssen nooit de enige sponsor is van 

een project, om te voorkomen dat een patiëntenorganisatie afhankelijk wordt van één of een beperkt aantal sponsors.

25%

Het sterftecijfer voor kanker is sinds 1991 met 25% gedaald. Innovatieve geneesmiddelen tegen kanker (waaronder gerichte therapieën) hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.1

2-3 miljoen

Naar schatting kunnen wereldwijd 2 tot 3 miljoen doden per jaar voorkomen worden met behulp van vaccins.7

99%

Een vaccinatie­programma tegen poliomyelitis resulteerde in een wereldwijde vermindering van het aantal poliogevallen met 99 procent.7

Bronnen

  1. Siegel, Rebecca L. et al (2017). Cancer Statistics, 2017. CA: A Cancer Journal for Clinicians 67, no. 1: 7-30. doi:10.3322/caac.21387
  2. Johnson & Johnson Three-Year Data Demonstrates Sustained Improvements in Health Related Quality of Life in Patients with Superficial Femoral Artery Disease Treated with the S.M.A.R.T.® Stent & eyewire news
  3. Aidsfonds Feiten en cijfers
  4. Plotkin, Stanley et al. Plotkin’s vaccines. 7th edition, Elsevier
  5. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code of Practice on Relationships (pdf)
  6. Bozzette, Samuel A. et al (2001). Expenditures for the Care of HIV-Infected Patients in the Era of Highly Active Antiretroviral Therapy. New England Journal of Medicine 344, no. 11: 817-23. doi:10.1056/nejm200103153441107

  7. World Health Organization Vaccines and immunization