Hoe we werken aan de zorg van de toekomst 

Hoe we werken aan de zorg van de toekomst 

Vanuit Janssen dragen we bij aan een zorgstelsel waar de waarde voor de patiënt centraal staat bij de keuze voor een behandeling. Daarbij is ons doel om de juiste zorg, op het juiste moment aan de juiste patiënt te bieden. Door de verhouding tussen de kosten en de uitkomsten van zorg in de dagelijkse praktijk te optimaliseren, blijft goede zorg toegankelijk. Janssen stimuleert de evolutie van ons zorgsysteem door een actieve rol te spelen in vijf dimensies die uitgaan van waardegedreven zorg.

Het is onze ambitie om de waarde van zorg voor patiënten te verhogen en een optimale toegang tot zorg voor patiënten te garanderen, nu en in de toekomst. Deze ambitie staat steeds meer onder druk door de toenemende vraag naar zorg en krapte in de zorgbudgetten. Het huidige systeem leunt nog sterk op het belonen van de handelingen die een zorgverlener verricht. Wij geloven dat in een toekomstbestendig systeem de uitkomsten van de geleverde zorg centraal moeten staan, wat ook moet terugkomen in de manier waarop de zorg gefinancierd wordt. Dit is het principe van waardegedreven zorg.

“Welke volgorde is de juiste volgorde? Dat is de vraag die we allemaal willen beantwoorden. En daarom moet je niet alleen naar je eigen behandeling kijken.”

Ton Peters

Associate Director Evidence Generation Benelux

15%

Slechts 15% van de indicatoren van kwaliteit van zorg meten werkelijk de uitkomsten van zorg. Van de indicatoren is slechts 3% afkomstig van patiënten zelf, in de vorm van patiënt-gerapporteerde uitkomsten.1

€70 mld

Naar verwachting stijgen de Nederlandse zorgkosten tot €174 miljard in 2040. Dit is een stijging van ongeveer €70 miljard ten opzichte van 2021.2

Hoe Janssen bijdraagt aan waardegedreven zorg

Door bij het inrichten van zorg de verhouding tussen de kosten en de uitkomsten van zorg in de dagelijkse praktijk te optimaliseren, verhogen we de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. De uitkomsten moeten relevant zijn voor de patiënt. We kijken daarom naar een combinatie van medische uitkomsten, zoals de grootte van een tumor, en niet-medische uitkomsten, zoals de kwaliteit van leven die een patiënt ervaart.

“Ik wil bijdragen aan een toekomst waarin waardegedreven zorg steeds belangrijker wordt. Bij Janssen doen we dat door samen met stakeholders in kaart te brengen welke uitkomsten er het meest toe doen voor de patiënt en voor de samenleving en ons op die uitkomsten te focussen. In de praktijk is dat namelijk een heel breed scala aan uitkomsten.” 

Michel van Agthoven

Director External Affairs

Ook bij de kosten van de zorg is het van belang het grote plaatje mee te nemen: van de kosten voor de geneesmiddelen tot maatschappelijke kosten zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Janssen speelt een actieve rol in verschillende projecten waarbij de uitkomsten van de geleverde zorg centraal staan. Hieronder leest u over vijf van deze projecten.

Health Monitor voor zorg op maat

Patiënten regie geven over data met blockchain

Zorg bij prostaatkanker verbeteren met TripleAiM1

Vijf concrete initiatieven voor de zorg van morgen

De bovenstaande voorbeelden illustreren hoe wij werken aan een zorgstelsel gebaseerd op de principes van waardegedreven zorg. Om samen met ziekenhuizen en andere partners in de gezondheidszorg de zorg voor patiënten te blijven verbeteren, zetten wij in op vijf dimensies.


Gepersonaliseerde zorg

Ten eerste werken we toe naar gepersonaliseerde zorg: een situatie waarin we weten welke zorg voor welke patiënt op welk moment de meeste waarde toevoegt. Hierbij is van belang dat patiënten goed geïnformeerd zijn om zodoende samen met hun zorgverlener te kunnen beslissen over hoe ze behandeld willen worden.


Real world data

Ten tweede dragen we bij aan het doelmatig inzetten van real world data. Hiervoor helpen we bij het opzetten en uitvoeren van projecten waarin zorgverleners en andere partners medische uitkomsten gestructureerd verzamelen en zo inzichten genereren die bijdragen aan het optimaliseren van de geleverde zorg. In de bovenstaande video vertelt Ton Peters, Associate Director Evidence Generation, hier meer over.


E-health

Ten derde zetten we in op e-health. Digitale middelen in de gezondheidszorg bieden nieuwe manieren om gegevens uit te wisselen, uitkomsten te meten en zelfs therapieën op afstand aan te bieden. Vanuit Janssen helpen we daarom onze partners bij het ontwikkelen en/of inzetten van e-health applicaties en het veilig delen van data daar waar ze kunnen bijdragen aan het verbeteren van een behandeling.


De juiste zorg op de juiste plek

Als vierde willen we zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt aangeboden. In een flexibel zorgnetwerk waarin de patiënt centraal staat, wordt zorg thuis geleverd waar het kan en in het ziekenhuis als dat nodig is. Samen met zorgverleners faciliteren we daarom de behandeling van patiënten in de huislijke sfeer en de opvolging van de behandeling via beeldbellen. Dit doen we onder andere door inzichtelijk te maken welke weg een patiënt aflegt als hij of zij geconfronteerd wordt met ziekte en door in kaart te brengen welke behandelmogelijkheden de patiënt heeft.


Samenwerken staat centraal

Om tot een zorgsysteem op basis van uitkomsten te komen, hebben alle betrokken partijen in de zorg elkaar nodig. Ons vijfde focuspunt is daarom samen innoveren. Daarvoor investeren we, als onderdeel van dit ecosysteem, in projecten en samenwerkingen die bijdragen aan waardegedreven zorg. Ons doel is om samen met ziekenhuizen, verzekeraars, overheden, patiënten en andere betrokkenen de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren en de toegankelijkheid te garanderen.

“Geneesmiddelen gaan van de sterk gecontroleerde setting van een klinische studie, naar ‘de dagelijkse praktijk’ waarin allerlei variabelen een invloed hebben op het uiteindelijke effect van de behandeling. Wij willen samen met stakeholders leren hoe we dat effect in de praktijk zo groot mogelijk kunnen maken en de ervaring voor patiënten zo goed mogelijk. Zo kunnen we als Janssen bijdragen aan het goed gebruik van geneesmiddelen in de praktijk.” 

Michel van Agthoven

Director External Affairs

Bronnen

  1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

    Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022

  2.  Rijksfinancien Naar een toekomstbestendig zorgstelsel (pdf)

  3. Jeuring SF, van den Heuvel TR, Liu LY, Zeegers MP, Hameeteman WH, Romberg-Camps MJ, Oostenbrug LE, Masclee AA, Jonkers DM, Pierik MJ. Improvements in the Long-Term Outcome of Crohn's Disease Over the Past Two Decades and the Relation to Changes in Medical Management: Results from the Population-Based IBDSL Cohort. Am J Gastroenterol. 2017;112(2):325-336

  4. www.medsdisposal.eu