Janssen in Nederland

Janssen in Nederland

Janssen houdt zich in Nederland bezig met alles wat bij geneesmiddelen en vaccins komt kijken: van onderzoek tot ziektepreventie en van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tot de productie, distributie en marketing ervan. Dit doen we met meer dan 2700 toegewijde collega’s, en op drie verschillende locaties die samen de ‘Janssen Campus Nederland’ vormen.

Bij Janssen werken we iedere dag aan innovatieve oplossingen voor patiënten. Onze innovaties zijn alleen mogelijk met de inzet van onze getalenteerde medewerkers. Iedere medewerker streeft hetzelfde doel na: een toekomst creëren waarin ziekten tot het verleden behoren.


Samen met ruim 2.700 collega’s

Om dat doel te bereiken, stimuleren we al onze ruim 2.700 collega's om het beste uit zichzelf te halen en ook persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor levenslang leren en ontwikkelen. Binnen Janssen streven we ook naar een inclusieve werkomgeving waarin iedere persoon als individu behandeld wordt. We zorgen voor gelijke kansen op het werk ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, geaardheid, etc. Onze Nederlandse collega's werken op verschillende afdelingen, verspreid over drie entiteiten: Janssen Vaccines, Janssen Biologics en Janssen-Cilag.

“De Janssen medewerkers zijn super divers en staan open voor andere culturen. In Janssen Biologics in Leiden alleen al werken collega’s afkomstig uit 49 landen, en iedereen wordt gelijk behandeld.”

Aastha Rai

Associate GMP Specialist

Vaccines Launch Facility, Janssen Biologics

Bronnen:

  1. ECHI 2018 report healthpowerhouse.com (pdf)
  2. Medicines Monitor 2019 Edition vereniginginnovatievegeneesmiddel­en.nl
  3. WHO Essential medicines who.int
  4. Technisch Weekblad. R&D Top 30 2019 technischweekblad.nl (pdf)
  5. ibid
  6. Technisch Weekblad. R&D Top 30 2019 technischweekblad.nl (pdf)

Janssen Campus Nederland

Breda

Leiden

Janssen Vaccines

Bij Janssen Vaccines ontwikkelen we vaccins voor de bestrijding van infectieziekten zoals ebola, hiv, virale respiratoire infecties (VRI), bacteriële infecties en recentelijk ook COVID-19. In oktober 2018 werd in Leiden een ‘state-of-the-art’ Vaccines Launch Facility geopend, een voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen onze R&D-organisatie Janssen Vaccines en de productieorganisatie Janssen Biologics. In de Vaccines Facility maken we gebruik van innovatieve productieplatformen waarmee snel en kosteneffectief grote hoeveelheden van verschillende soorten vaccins kunnen worden geproduceerd. Aanvankelijk was het doel van deze faciliteit om voor experimentele vaccins tegen infectieziekten die hoeveelheden te kunnen maken die nodig zijn voor de laatste fase van het klinisch onderzoek. Maar vanaf het moment dat ons vaccin tegen COVID-19 in Leiden ontwikkeld werd, breidden we deze faciliteit uit om ook de productie van het vaccin te verzorgen voor het gebruik ervan in vaccinatiecampagnes over de hele wereld.


Janssen Biologics

Bij Janssen Biologics zetten we onze biotechnologische kennis en ervaring in om complexe geneesmiddelen en vaccins te produceren. U leest meer over het werk op deze productiesite in hoofdstuk 6 ‘Hoe we geneesmiddelen en vaccins produceren’.


Janssen-Cilag

Bij Janssen-Cilag in Breda houden we ons bezig met de goedkeuring van onze nieuwe geneesmiddelen, zorgen we ervoor dat onze geneesmiddelen beschikbaar komen en voorzien worden van de juiste informatie, en werken we aan educatie van de betrokken zorgverleners (zie ook hoofdstuk 7 ‘Geneesmiddelen en vaccins op de markt brengen’). Bovendien proberen we in samenwerkingsprojecten met veel verschillende veldpartijen een constructieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de zorg in Nederland (bijvoorbeeld door projecten op het gebied van waardegedreven zorg).

Ik verwachtte dat ik als nieuweling binnen een bedrijf als Janssen als de zoveelste medewerker zou worden beschouwd. Maar dat was totaal niet zo. Ik voelde meteen dat er enorm veel aandacht is voor iedere individuele werknemer."

Florian Schilder

Laboratory Technician, Janssen Biologics